skip to navigation
skip to content

feed icon RSS хранилка

Система за генериране на тестове

Публикувано на 23.05.2007 15:00 от николай
Последна промяна на 19.05.2008 12:03

Цел

Система, която да позволява въвежданеи категоризиране на въпроси и
генериране на тестове, годни за отпечатвне.

Подробности

 • всеки въпрос има следните характеристики: условие, ниво на трудност, няколко отговора, като поне един е верен
 • въпросите, в конкретната реализация да се задават в текстови файлове (XML, plain-text)
 • да е възможно да се добавят лесно други формати за вход въпросите (да се четат от база от данни например)
 • да се измисли формат на файл, който да описва кои въпроси участват в един тест
 • да се напише генератор на тестове, на който се дават комбинации (файл/директория, брой, интервал за трудност) и той генерира тест, в който от съответния файл/директория има толкова на брой въпроси и сумата на трудносите е в указаните граници. Изходът трябва да е в горния файлов формат
 • генераторът да поддържа задаване на служебна информация: име на теста, дата, вариант
 • при генерирането трябва да се спазват следните условия:
  • въпросите трябва да бъдат сортирани възходящо, по трудност
  • един въпрос трябва да има точно един верен отговор
 • от файл в горния файлов формат да може да се създаде файл, годен за отпечатване (PDF, TeX, DOC)
 • Toчки: 60

  Бонуси

  1. 8 точки — ако от тест, може да се създаде и годен за отпечатване шаблон, с който тестът да се проверява лесно