skip to navigation
skip to content

feed icon RSS хранилка

Следене на файлова система

Публикувано на 22.05.2007 17:18 от николай
Последна промяна на 19.05.2008 11:40

Цел

Да се следят няколко директории за промени на съдържанието на файловете и директориите в тях.

Подробности

 • Под промяна се има предвид както добавяне/изтриване на файлове вътре, така и промяна на съдържанието на някой файл.
 • В конфигурационен файл трябва да могат да се описват списък от
  директории, като за всяка от тях трябва да могат да се задават поне:

  1. интервал на проверяване (ако ще го реализирате с polling
   механизъм (някои ОС поддържат и други начини))
  2. списък от модули (плъгини), които ще отговарят за обработката
   на евентуални промени във файловете/директориите в зададената
   директория
 • Модулите трябва да представляват или питонски модули или питонски
  класове, като такива да могат да се добавят динамично (докато
  програмата работи). Един начин за добавяне е да се слагат в определена
  за тях директория.
 • В системата трябва да има следните два вградени модула:
  1. reporter — при промяна ни уведомява по някакъв начин (поща,
   лог файл, както искате, може да си има и модули на модулите ;-) )
  2. synchronizer — по дадена друга директория да се грижи, че
   двете винаги имат едно и също съдържание. Приемете, че другата
   директория няма да се променя от други места освен от вас.

Точки: 50