skip to navigation
skip to content

feed icon RSS хранилка

Game of Life

Публикувано на 19.05.2008 14:43 от николай
Последна промяна на 28.06.2008 1:46

Цел

Да се създаде графична симулация на играта на живота.

Подробности

  • Правилата на играта може да видите в страницата й в Wikipedia.
  • Трябва да може да се настройва скоростта на развитие на света.
  • Трябва да може да се движим из света (той е безкраен).
  • Трябва да може да се задават нови правила на играта: при колко на брой съседи една клетка оживява, не се променя, умира.
  • Oсновните форми трябва да се оцветяват (само тези в табличката).

Точки: 50

Бонуси

  1. 15 точки — основните форми да се оцветяват (само тези в табличката).
  2. 10 точки — доплънителна възможност дъската да се състои от шестоъгълници, а не от квадрати.