skip to navigation
skip to content

feed icon RSS хранилка

Система за оценяване на задачи по Python

Публикувано на 22.05.2007 16:29 от николай
Последна промяна на 19.05.2008 11:42

Цел

Система, която по зададени решения и unit тестове проверява решенията и дава резултатите в разбираем вид.

Подробности

  • Решенията се намират в следната директорийна структура: pxxx/fnxxx/submission-time/xxx.py
  • За всяка задача трябва да се пази/да може да се въвежда има следната информация: брой точки, които дава и файл с unit тестове, които проверяват верността й
  • Резултатът от проверката трябва да бъде както таблица с точки, брой минали, неминали тестове така и резултата от изпълнението на unit тестовете (точно както вие ги получавате за редовните задачи)
  • Трябва да се напише конзолно приложение, с което да може да се проверяват както наведнъж всички решения на дадена задача, така и едно решение (решение на определен факултетен номер на да дадена задача)
  • При изпълнение на конзолното приложение не трябва да се вижда текста, изведен на стандартния изход от решенията на студентите

Точки: 50