skip to navigation
skip to content

feed icon RSS хранилка

Резултати от задача 2

Публикувано на 29.03.2008 13:49 от николай
Тази публикация е от предишно издание на курса, моля не разчитайте на актуалността на информацията.

Тестовите примери

ФН Точки ОК Гръм Неверен Изпратено на Връзка към лога
fn171717 5 5 0 0 2008-03-26 18:28:03 преглед на лога
fn30987 5 5 0 0 2008-03-24 21:57:54 преглед на лога
fn31091 5 5 0 0 2008-03-26 17:01:10 преглед на лога
fn424242 5 5 0 0 2008-03-25 20:04:02 преглед на лога
fn43545 3 3 2 0 2008-03-21 23:04:03 преглед на лога
fn43600 5 5 0 0 2008-03-21 01:23:25 преглед на лога
fn43629 4 4 1 0 2008-03-26 14:00:35 преглед на лога
fn43733 5 5 0 0 2008-03-25 22:58:01 преглед на лога
fn43763 5 5 0 0 2008-03-24 23:06:09 преглед на лога
fn43778 5 5 0 0 2008-03-26 09:54:01 преглед на лога
fn43800 5 5 0 0 2008-03-22 02:19:29 преглед на лога
fn43802 5 5 0 0 2008-03-26 14:47:19 преглед на лога
fn43805 2 2 2 1 2008-03-26 13:44:38 преглед на лога
fn43806 5 5 0 0 2008-03-26 13:22:27 преглед на лога
fn43813 4 4 1 0 2008-03-26 16:17:46 преглед на лога
fn43830 5 5 0 0 2008-03-26 17:47:40 преглед на лога
fn43835 5 5 0 0 2008-03-25 23:07:17 преглед на лога
fn43848 5 5 0 0 2008-03-26 14:25:38 преглед на лога
fn43857 3 3 2 0 2008-03-25 19:07:50 преглед на лога
fn43900 3 3 2 0 2008-03-22 18:35:57 преглед на лога
fn43930 5 5 0 0 2008-03-26 18:29:41 преглед на лога
fn43938 5 5 0 0 2008-03-22 21:42:11 преглед на лога
fn43953 5 5 0 0 2008-03-24 22:21:53 преглед на лога
fn43974 5 5 0 0 2008-03-26 18:52:10 преглед на лога
fn43993 5 5 0 0 2008-03-25 22:39:39 преглед на лога
fn43994 5 5 0 0 2008-03-26 13:06:14 преглед на лога
fn44080 5 5 0 0 2008-03-26 15:15:21 преглед на лога
fn44082 0 0 5 0 2008-03-25 00:46:26 преглед на лога
fn44086 5 5 0 0 2008-03-24 13:57:35 преглед на лога
fn44130 5 5 0 0 2008-03-26 08:28:48 преглед на лога
fn44176 3 3 2 0 2008-03-24 18:06:41 преглед на лога
fn44183 4 4 1 0 2008-03-26 12:56:06 преглед на лога
fn44243 5 5 0 0 2008-03-25 18:48:04 преглед на лога
fn44269 5 5 0 0 2008-03-23 18:49:04 преглед на лога
fn44270 5 5 0 0 2008-03-26 10:13:24 преглед на лога
fn44287 3 3 0 2 2008-03-26 18:15:09 преглед на лога
fn44320 5 5 0 0 2008-03-26 18:08:32 преглед на лога
fn44324 5 5 0 0 2008-03-26 15:18:15 преглед на лога
fn44326 5 5 0 0 2008-03-25 22:43:46 преглед на лога
fn44332 3 3 2 0 2008-03-22 11:15:34 преглед на лога
fn44336 5 5 0 0 2008-03-26 17:13:42 преглед на лога
fn44365 3 3 2 0 2008-03-23 21:41:30 преглед на лога
fn44379 5 5 0 0 2008-03-26 19:09:16 преглед на лога
fn61049 3 3 2 0 2008-03-26 04:59:22 преглед на лога
fn61063 5 5 0 0 2008-03-23 18:48:27 преглед на лога
fn61067 5 5 0 0 2008-03-25 12:45:21 преглед на лога
fn61069 5 5 0 0 2008-03-26 18:10:07 преглед на лога
fn61071 5 5 0 0 2008-03-25 21:23:16 преглед на лога
fn61079 4 4 0 1 2008-03-26 18:43:44 преглед на лога
fn61093 5 5 0 0 2008-03-26 13:19:43 преглед на лога
fn61096 3 3 1 1 2008-03-25 19:43:06 преглед на лога
fn61101 5 5 0 0 2008-03-25 12:36:00 преглед на лога
fn61125 5 5 0 0 2008-03-26 18:39:04 преглед на лога
fn61131 2 2 0 3 2008-03-23 22:46:26 преглед на лога
fn61133 5 5 0 0 2008-03-26 18:12:28 преглед на лога
fn71057 5 5 0 0 2008-03-26 14:45:56 преглед на лога
fn71061 4 4 1 0 2008-03-26 05:20:15 преглед на лога
fn71067 5 5 0 0 2008-03-22 22:28:45 преглед на лога
fn71081 5 5 0 0 2008-03-26 17:43:47 преглед на лога
fn71085 4 4 0 1 2008-03-26 18:03:57 преглед на лога
fn71086 1 1 0 4 2008-03-26 16:56:16 преглед на лога
fn71091 0 0 5 0 2008-03-26 18:12:58 преглед на лога
fn71092 5 5 0 0 2008-03-23 20:19:49 преглед на лога
fn71093 0 0 5 0 2008-03-26 18:58:37 преглед на лога
fn71094 5 5 0 0 2008-03-26 12:20:28 преглед на лога
fn71099 0 0 5 0 2008-03-25 21:07:23 преглед на лога
fn71100 5 5 0 0 2008-03-22 17:48:15 преглед на лога
fn71102 3 3 2 0 2008-03-25 21:49:38 преглед на лога
fn71111 4 4 1 0 2008-03-26 16:10:22 преглед на лога
fn71113 3 3 1 1 2008-03-26 16:17:04 преглед на лога
fn80042 5 5 0 0 2008-03-23 23:48:42 преглед на лога
fn80057 5 5 0 0 2008-03-26 12:19:03 преглед на лога
fn80058 5 5 0 0 2008-03-25 19:54:38 преглед на лога
fn80063 5 5 0 0 2008-03-24 23:02:37 преглед на лога
fn80064 5 5 0 0 2008-03-26 17:03:27 преглед на лога
fn80066 5 5 0 0 2008-03-25 15:26:37 преглед на лога
fn80069 5 5 0 0 2008-03-25 13:18:34 преглед на лога
fn80070 5 5 0 0 2008-03-25 12:15:53 преглед на лога
fn80081 5 5 0 0 2008-03-26 00:17:37 преглед на лога
fn80093 5 5 0 0 2008-03-26 11:52:56 преглед на лога
fn80102 5 5 0 0 2008-03-23 19:09:38 преглед на лога
fn80107 5 5 0 0 2008-03-22 13:42:11 преглед на лога
fn80109 5 5 0 0 2008-03-26 16:36:34 преглед на лога
fn80136 5 5 0 0 2008-03-25 19:48:15 преглед на лога
fn80161 4 4 1 0 2008-03-26 14:28:50 преглед на лога
fn80168 4 4 1 0 2008-03-25 19:48:23 преглед на лога
fn80169 5 5 0 0 2008-03-26 14:46:30 преглед на лога
fn80175 5 5 0 0 2008-03-21 22:25:52 преглед на лога
fn80180 5 5 0 0 2008-03-23 16:46:48 преглед на лога
fn80187 4 4 1 0 2008-03-26 01:22:55 преглед на лога
fn80205 5 5 0 0 2008-03-26 13:48:10 преглед на лога
fn80246 3 3 2 0 2008-03-21 20:12:53 преглед на лога
fn80249 5 5 0 0 2008-03-26 15:00:10 преглед на лога
fn80255 5 5 0 0 2008-03-26 18:37:08 преглед на лога
fn80256 5 5 0 0 2008-03-25 19:39:27 преглед на лога
fn80260 4 4 1 0 2008-03-24 17:39:25 преглед на лога
fn80274 4 4 1 0 2008-03-26 18:57:26 преглед на лога
fn80275 5 5 0 0 2008-03-26 11:47:12 преглед на лога
fn80279 0 0 5 0 2008-03-26 16:20:46 преглед на лога
fn840513 4 4 1 0 2008-03-24 22:16:16 преглед на лога
fn855158 4 4 0 1 2008-03-26 07:12:06 преглед на лога
fnM22528 4 4 1 0 2008-03-22 12:52:32 преглед на лога