skip to navigation
skip to content

feed icon RSS хранилка

Резултати от задача 1

Публикувано на 18.03.2008 23:54 от николай
Последна промяна на 19.03.2008 21:51
Тази публикация е от предишно издание на курса, моля не разчитайте на актуалността на информацията.

Малко пояснения като за първи път:

Точки
броят точки, които получавате
OK
броят тестове, които са дали верен отговор
Гръм
броят тестове, при които програмата ви е дала грешка при изпълнение
Неверен
броят тестове, при които програмата ви се е изпълнила успешно, но не е дала верен отговор

Още няколко забележки:

ФН Точки ОК Гръм Неверен Изпратено на Връзка към лога
fn171717 1 1 4 0 2008-03-17 14:54:15 преглед на лога
fn30987 5 5 0 0 2008-03-12 16:15:09 преглед на лога
fn31091 5 5 0 0 2008-03-17 00:25:03 преглед на лога
fn424242 5 5 0 0 2008-03-16 11:45:16 преглед на лога
fn43545 4 4 0 1 2008-03-15 21:56:13 преглед на лога
fn43600 5 5 0 0 2008-03-11 00:42:51 преглед на лога
fn43733 5 5 0 0 2008-03-18 00:15:02 преглед на лога
fn43763 5 5 0 0 2008-03-17 00:38:45 преглед на лога
fn43778 5 5 0 0 2008-03-17 10:10:36 преглед на лога
fn43800 5 5 0 0 2008-03-17 14:02:54 преглед на лога
fn43805 4 4 0 1 2008-03-16 14:01:30 преглед на лога
fn43806 5 5 0 0 2008-03-16 14:10:35 преглед на лога
fn43813 5 5 0 0 2008-03-16 00:03:10 преглед на лога
fn43830 5 5 0 0 2008-03-16 21:28:24 преглед на лога
fn43835 5 5 0 0 2008-03-16 22:38:34 преглед на лога
fn43848 5 5 0 0 2008-03-15 18:42:36 преглед на лога
fn43857 5 5 0 0 2008-03-14 15:51:41 преглед на лога
fn43900 5 5 0 0 2008-03-12 19:05:24 преглед на лога
fn43930 5 5 0 0 2008-03-17 18:58:29 преглед на лога
fn43938 5 5 0 0 2008-03-14 00:05:57 преглед на лога
fn43953 5 5 0 0 2008-03-16 23:05:36 преглед на лога
fn43974 5 5 0 0 2008-03-17 10:32:01 преглед на лога
fn43993 5 5 0 0 2008-03-16 23:40:05 преглед на лога
fn43994 5 5 0 0 2008-03-13 23:35:13 преглед на лога
fn44030 5 5 0 0 2008-03-16 23:09:40 преглед на лога
fn44080 5 5 0 0 2008-03-16 22:18:19 преглед на лога
fn44082 5 5 0 0 2008-03-12 22:51:09 преглед на лога
fn44130 5 5 0 0 2008-03-17 17:13:17 преглед на лога
fn44140 5 5 0 0 2008-03-18 00:26:49 преглед на лога
fn44176 5 5 0 0 2008-03-13 15:02:22 преглед на лога
fn44183 4 4 0 1 2008-03-15 15:25:58 преглед на лога
fn44243 5 5 0 0 2008-03-17 15:29:38 преглед на лога
fn44269 4 4 0 1 2008-03-13 18:33:44 преглед на лога
fn44270 5 5 0 0 2008-03-16 18:10:34 преглед на лога
fn44287 5 5 0 0 2008-03-17 18:43:40 преглед на лога
fn44320 5 5 0 0 2008-03-17 02:43:12 преглед на лога
fn44324 4 4 0 1 2008-03-16 22:09:02 преглед на лога
fn44326 5 5 0 0 2008-03-18 12:04:53 преглед на лога
fn44332 5 5 0 0 2008-03-13 18:09:28 преглед на лога
fn44336 5 5 0 0 2008-03-14 22:37:10 преглед на лога
fn44365 5 5 0 0 2008-03-12 01:19:52 преглед на лога
fn44379 4 4 0 1 2008-03-17 12:27:18 преглед на лога
fn61049 5 5 0 0 2008-03-16 21:56:47 преглед на лога
fn61063 5 5 0 0 2008-03-13 22:51:35 преглед на лога
fn61067 4 4 0 1 2008-03-13 16:35:16 преглед на лога
fn61069 5 5 0 0 2008-03-17 18:13:34 преглед на лога
fn61071 5 5 0 0 2008-03-14 08:33:47 преглед на лога
fn61093 5 5 0 0 2008-03-14 01:19:50 преглед на лога
fn61096 4 4 1 0 2008-03-16 11:55:30 преглед на лога
fn61101 5 5 0 0 2008-03-11 21:16:07 преглед на лога
fn61125 4 4 0 1 2008-03-13 17:10:08 преглед на лога
fn61131 5 5 0 0 2008-03-13 21:13:53 преглед на лога
fn61133 5 5 0 0 2008-03-17 23:37:25 преглед на лога
fn696969 5 5 0 0 2008-03-13 13:16:04 преглед на лога
fn71046 2 2 3 0 2008-03-18 04:42:38 преглед на лога
fn71057 5 5 0 0 2008-03-18 00:50:04 преглед на лога
fn71061 5 5 0 0 2008-03-17 06:50:31 преглед на лога
fn71067 5 5 0 0 2008-03-14 22:27:14 преглед на лога
fn71072 5 5 0 0 2008-03-18 00:06:09 преглед на лога
fn71085 4 4 0 1 2008-03-18 17:44:07 преглед на лога
fn71086 0 0 5 0 2008-03-17 18:16:10 преглед на лога
fn71091 0 0 5 0 2008-03-17 18:46:20 преглед на лога
fn71092 5 5 0 0 2008-03-16 16:48:16 преглед на лога
fn71099 2 2 0 3 2008-03-18 01:49:04 преглед на лога
fn71100 5 5 0 0 2008-03-11 19:45:41 преглед на лога
fn71102 5 5 0 0 2008-03-12 22:47:38 преглед на лога
fn71111 0 0 4 1 2008-03-17 17:36:24 преглед на лога
fn71113 0 0 5 0 2008-03-18 18:57:28 преглед на лога
fn80042 5 5 0 0 2008-03-17 17:11:49 преглед на лога
fn80057 5 5 0 0 2008-03-17 16:10:27 преглед на лога
fn80058 5 5 0 0 2008-03-16 23:22:57 преглед на лога
fn80063 4 4 0 1 2008-03-17 14:29:48 преглед на лога
fn80065 4 4 1 0 2008-03-18 18:52:58 преглед на лога
fn80066 5 5 0 0 2008-03-17 00:29:26 преглед на лога
fn80069 5 5 0 0 2008-03-17 17:30:45 преглед на лога
fn80070 5 5 0 0 2008-03-17 17:37:55 преглед на лога
fn80081 5 5 0 0 2008-03-17 18:48:12 преглед на лога
fn80093 5 5 0 0 2008-03-17 18:50:38 преглед на лога
fn80102 5 5 0 0 2008-03-12 22:30:42 преглед на лога
fn80107 5 5 0 0 2008-03-16 15:08:37 преглед на лога
fn80109 0 0 5 0 2008-03-18 06:49:23 преглед на лога
fn80136 5 5 0 0 2008-03-13 16:47:52 преглед на лога
fn80161 5 5 0 0 2008-03-13 22:32:07 преглед на лога
fn80168 5 5 0 0 2008-03-14 22:53:05 преглед на лога
fn80169 5 5 0 0 2008-03-14 02:19:43 преглед на лога
fn80175 5 5 0 0 2008-03-13 15:43:58 преглед на лога
fn80180 5 5 0 0 2008-03-14 21:16:46 преглед на лога
fn80187 4 4 0 1 2008-03-14 16:06:54 преглед на лога
fn80205 0 0 5 0 2008-03-17 18:49:54 преглед на лога
fn80229 5 5 0 0 2008-03-15 09:32:58 преглед на лога
fn80246 5 5 0 0 2008-03-13 23:16:13 преглед на лога
fn80249 0 0 5 0 2008-03-17 18:30:57 преглед на лога
fn80255 4 4 0 1 2008-03-17 10:56:15 преглед на лога
fn80256 4 4 1 0 2008-03-17 10:37:35 преглед на лога
fn80260 5 5 0 0 2008-03-13 02:23:46 преглед на лога
fn80267 5 5 0 0 2008-03-16 22:43:23 преглед на лога
fn80274 5 5 0 0 2008-03-17 03:33:42 преглед на лога
fn80275 5 5 0 0 2008-03-16 17:16:04 преглед на лога
fn80279 5 5 0 0 2008-03-16 17:12:18 преглед на лога
fn840513 5 5 0 0 2008-03-17 09:15:58 преглед на лога
fnM22528 5 5 0 0 2008-03-12 22:53:30 преглед на лога