skip to navigation
skip to content

feed icon RSS хранилка

Първа задача

Публикувано на 11.03.2008 1:28 от николай
Последна промяна на 23.03.2008 11:34
Тази публикация е от предишно издание на курса, моля не разчитайте на актуалността на информацията.

Брой точки, които дава задачата: 5.

Краен срок: 18-и март 2008г., 19:00 часа.

Формуляр за изпращане.

Условие

Напишете функция higher_gpa(courses, beat_me, limit=10).

courses е списък от речници, всеки от които има смисъла на курс, провеждан във ФМИ. Ключовете в тези речници са факултетни номера (като низове), а стойностите са оценки — цели числа от 2 до 6, включително.

Функцията трябва да върне списък от факултетните номера на всички студенти, които имат средна оценка по-висока от реалното число beat_me. Ако студентите, които отговарят на дадените условия са повече от цялото число limit, нека се върнат произволни limit от тях.
да приема параметри.

Съвсем простичко примерче:

>>> courses = [
    {'43600': 5, 'M2100': 4},
    {'M2100': 5, '43600': 3}
]
>>> higher_gpa(courses, 4)
['M2100']

Забележки

  • Всички входни данни ще бъдат зададени коректно.
  • Спазването на името на функцията и нейните аргументи е от кардинална важност.

Примерен тест

Връзка: p1-sample.py

Тестът може да изпълните като свалите p1-sample.py, заедно с него в една директория запазите своето решение, именувано p1.py и изпълните p1-sample.py. Крайната ви цел е да получите OK някъде из резултата.

Тестът не гарантира, че сте си решили задачата на 100%, но поне ще ви гарантира, че не сте допуснали глупава грешка, която да ви коства всички точки.