skip to navigation
skip to content

feed icon RSS хранилка

Змията хапе (workshop и презентация #18)

Публикувано на 21.05.2008 12:21 от николай

Материалите от лекцията за Змията хапе

  1. Разглеждане на презентацията директно в Интернет
  2. Архиви с презентацията:
  3. Архиви с всички презентации (#0, #1, … #18) до момента:
Тази публикация е от предишно издание на курса, моля не разчитайте на актуалността на информацията.