skip to navigation
skip to content

feed icon RSS хранилка

Многозадачност и сериализация (презентация #20)

Публикувано на 27.05.2008 20:08 от николай
Последна промяна на 31.05.2008 19:30

Материалите от лекцията за Многозадачност и сериализация

  1. Разглеждане на презентацията директно в Интернет
  2. Архиви с презентацията:
  3. Архиви с всички презентации (#0, #1, … #20) до момента:
Тази публикация е от предишно издание на курса, моля не разчитайте на актуалността на информацията.