skip to navigation
skip to content

feed icon RSS хранилка

Резултати от първи тест

Публикувано на 29.04.2007 21:03 от николай
Последна промяна на 08.06.2007 22:22
Тази публикация е от предишно издание на курса, моля не разчитайте на актуалността на информацията.

Сложете мишката върху име на колонка или над клетка от таблицата за повече информация.

ФН Точки Вариант Процент
fn43667 25 dudu
 
fn43539 25 baba
 
fn43967 24 roro
 
fn43965 24 baba
 
fn43672 24 dudu
 
fn80118 24 dudu
 
fn80067 24 spam
 
fn44023 24 spam
 
fn43826 24 baba
 
fn43976 23 roro
 
fn44113 23 dudu
 
fn43596 23 spam
 
fn43980 23 baba
 
fn80041 23 roro
 
fn44015 23 spam
 
fn80097 23 spam
 
fn80095 23 ham
 
fn43658 23 baba
 
fn43785 23 roro
 
fn80166 23 roro
 
fn43969 22 spam
 
fn30936 22 dudu
 
fn43767 22 dudu
 
fn43972 22 dudu
 
fn44112 22 dudu
 
fn80047 22 gogo
 
fn44056 22 dudu
 
fn61038 22 baba
 
fn43755 22 dudu
 
fn43728 22 baba
 
fn80085 22 dudu
 
fn43738 22 roro
 
fn43538 22 gogo
 
fn30953 22 baba
 
fn43959 22 spam
 
fn43906 22 gogo
 
fn43551 22 dudu
 
fn43880 21 dudu
 
fn43569 21 ham
 
fn44232 21 dudu
 
fn44195 21 gogo
 
fn43986 21 gogo
 
fn43978 21 spam
 
fn31072 21 baba
 
fn80087 21 ham
 
fn44013 21 dudu
 
fn80173 21 spam
 
fn43531 21 roro
 
fn43533 21 gogo
 
fn43384 21 dudu
 
fn43547 21 spam
 
fn43362 21 gogo
 
fn43552 21 roro
 
fn30887 21 ham
 
fn80011 21 gogo
 
fn43673 20 gogo
 
fn44031 20 spam
 
fn43661 20 ham
 
fn43615 20 gogo
 
fn43977 20 dudu
 
fn80056 20 baba
 
fn44001 20 baba
 
fn44002 20 roro
 
fn80060 20 gogo
 
fn80077 20 gogo
 
fn80009 20 spam
 
fn80013 20 ham
 
fn43564 19 dudu
 
fn44032 19 ham
 
fn44038 19 gogo
 
fn855097 19 dudu
 
fn43773 19 gogo
 
fn30964 19 roro
 
fn80128 19 ham
 
fn80035 19 gogo
 
fn43601 19 ham
 
fn44062 19 ham
 
fn80115 19 roro
 
fn80061 19 roro
 
fn43636 19 gogo
 
fn43535 19 roro
 
fn43540 19 roro
 
fn426902 19 ham
 
fn43787 19 ham
 
fn61007 19 dudu
 
fn80018 19 ham
 
fn80017 19 roro
 
fn43565 18 dudu
 
fn43617 18 ham
 
fn43679 18 baba
 
fn44035 18 dudu
 
fn43589 18 spam
 
fn80034 18 spam
 
fn80033 18 roro
 
fn43937 18 spam
 
fn80040 18 ham
 
fn80120 18 baba
 
fn43631 18 baba
 
fn43860 18 roro
 
fn44099 18 baba
 
fn43941 18 roro
 
fn43550 18 dudu
 
fn43648 18 gogo
 
fn80023 17 gogo
 
fn43578 17 baba
 
fn43576 17 ham
 
fn80044 17 gogo
 
fn43602 17 spam
 
fn61043 17 ham
 
fn43274 17 roro
 
fn43918 17 roro
 
fn43627 17 spam
 
fn43781 17 gogo
 
fn43932 17 gogo
 
fn9604 17 spam
 
fn43641 17 ham
 
fn43560 16 dudu
 
fn80022 16 ham
 
fn43598 16 ham
 
fn43687 16 spam
 
fn43528 16 spam
 
fn44179 16 roro
 
fn44019 16 ham
 
fn43624 16 roro
 
fn43543 16 ham
 
fn43553 16 baba
 
fn43950 16 gogo
 
fn44148 16 baba
 
fn43676 15 roro
 
fn43586 15 baba
 
fn80032 15 gogo
 
fn44050 15 baba
 
fn80050 15 gogo
 
fn30891 15 roro
 
fn80002 15 spam
 
fn30881 15 spam
 
fn43791 15 baba
 
fn855125 14 spam
 
fn43669 14 spam
 
fn43593 14 baba
 
fn43692 14 baba
 
fn43907 14 spam
 
fn43579 13 dudu
 
fn43607 13 ham
 
fn43603 13 gogo
 
fn43968 11 ham
 
fn43671 9 ham
 

Малко статистика

Минимум
9 точки (36%)
Максимум
25 точки (100%)
Средно аритметично
19.102 точки (76.4082%)
Стандартно отклонение
3.06937

Нагоре